سامانهٔ پیامکی

این برنامه دارای یک سامانهٔ پیامکی (۲۰۰۰۰۱۲۰) است که طی آن نظرسنجی یا مسابقاتی در بارهٔ فوتبال جهان مطرح می‌شود که هر هفته با تماس تلفنی، توسط یکی از اهالی سرشناس فوتبال ایران قرعه‌کشی می‌شود. فوتبال۱۲۰ در اولین روزهای راه اندازی مسابقه پیامکی خیلی زود رکورد تعداد پیامک دریافتی بین برنامه های شبکه ورزش را به نام خود ثبت کرد.